Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. května 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a rodinu webů Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking.

Použití osobních informací

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a k poskytování služeb, o které jste požádali. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a jeho přidružených částí. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking za účelem zjištění, jaké služby Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Centro Il Faro, Incubatore di Imprese, Business Center, Uffici Arredati Napoli, sale riunioni, coworking na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation